Het doel van ROD is de politieke instanties onder druk te zetten en burgers te mobiliseren om echt de weg van een tijdperk zonder dak- en thuisloosheid in te slaan. Deze acties zijn toegankelijk voor iedereen, federeren, hebben een impact, en worden eventueel aangekondigd door via een perscommuniqué en gearchiveerd op de website van ROD.

Mensen engageren zich voor ROD in hun eigen naam of in naam van een organisatie waarvan ze lid zijn (dit geldt tevens voor politici). De acties van ROD zijn pertinent op zich, en niet enkel omdat “80 verenigignen de oproep ondertekenden”. Maar toch, de (impliciete of expliciete) steun van deze verenigingen geeft onmiskenbaar extra geloofwaardigheid aan de acties die we ondernemen. Soortgelijke acties werken immers enkel als iedereen eraan meedoet. Iedereen mag trouwens deelnemen aan de vergaderingen die de vorige en toekomstige acties bespreken van DAT.  Het zou trouwens spijtig zijn dat de ondertekenaars zich zouden terug trekken van ROD omwille van en actie waarmee ze net akkoord gaan.

De toekomstige acties van DAT kunnen de volgende vormen aannemen:

  • in functie van de agenda (stemming van de ordonnantie, betwisting van de ordonnantie, 17 oktober, begin van het winterplan, telling van de daklozen…)
  • ondersteuning van acties die georganiseerd worden door andere instanties
  • ondersteuning van een institutionele positionering
  • een vraagstelling/thema op de agenda zetten of onder de spotlights brengen (het zwakke woningbeleid, het onderscheid migranten/daklozen, de absurde “winterplannen”, het timide beleid ivm preventie dak- en thuisloosheid…)