Voetbalmatch van het absurde

Le/Op dinsdag 17 oktober 2017
Ter gelegenheid van de wereldag van de strijd tegen armoede op 17 oktober, willen de 80 organisaties die de petitie tekenden laten zien dat hun mobilisatie niet is afgezwakt na het succes van de “rode mars (van de woede)” van 18 september. Wel integendeel!


Het is daarom dat zij alle medestanders die ook een einde van dakloosheid beogen, uitnodigen om te komen kijken naar de voetbalmatch van het absurde die zal gehouden worden 17 oktober om 14u30 voor de Beurs: Het team “normale organisatie”, een team samengesteld uit 5 enthousiaste spelers gaat er de strijd aan met het team van “B.A.I.S”, een buitenproportioneel team dat niet alleen de scheidsrechter in zijn rangen opneemt, maar daarnaast ook nog eens disfunctioneert om de simpele reden dat alle 9 spelers niet hetzelfde doel hebben (let op de tegenstrijdige missies op hun t-shirt!).


Ter herinning, B.A.I.S. is de naam van de megastructuur die voorzien is in het project voor de nieuwe ordonnantie die de thuislozensector in Brussel reguleert. Een megastructuur die fusioneert met Samusocial en La Strada, zonder rekening te houden met de reeds vastgestelde wantoestanden en de belangenconflicten. Erger nog; het institutionaliseert hen. Niet minder dan 4 verschillende missies zullen worden toegekend aan de werknemers van het B.A.I.S mocht deze megastructuur het licht zien: Een Operationele, coördinerende, evaluerende en oriënterende.


De 80 organisaties die de petitie tekenden willen opnieuw herhalen dat, hoewel er heel wat goede zaken zijn aan de nieuwe ordonnantie, hun protest tegen het in leven roepen van een dergelijke megastructuur intact blijft. Ze willen tevens benadrukken dat in deze toekomstige ordonnantie de prioriteit niet zou moeten liggen bij het urgente (m.a.w. het beheren van dakloosheid) maar dat er meer aandacht zou moeten gaan naar preventie en (her)huisvesting.