2017

20.01

Mededeling door de Brusselse Ministers van Bijstand aan personen Pascal Smet en Céline Fremault van de nieuwe ontwerp-ordonnantie “houdende noodhulp en integratie van daklozen” die goedgekeurd werd door het Verenigd College. Deze ontwerp-ordonnantie bracht heel wat reacties teweeg, in het bijzonder binnen de Brusselse dak- en thuislozensector die o.a. via zijn federaties veel kritiek en amendementen formuleerde, waar gedeeltelijk rekening mee zal gehouden worden.

31.05

Naar aanleiding van de parlementaire vragen van Alain Maron over de vergoedingen van de bestuurders van Samusocial breekt de “Samusocial-crisis” uit.

17.06

La Strada publiceert de resultaten van de telling: van 2008 tot 2016 verdubbelde bijna het aantal dak- en thuislozen en slecht gehuisveste mensen in Brussel.

28.06

Think Tank #22 van DoucheFLUX vzw, in samenwerking met AMA, BICO en ROTB, over het thema “De Samusocial-crisis. Een niet te missen kans?”. Lees hier de uitnodiging voor deze bijeenkomst waar meer dan 50 mensen uit 29 organisaties van de armoede- en dak- en thuislozensector op af kwamen.

30.06

Lancering van de “oproep van 30 juni”, als verlengstuk van de Think Tank van 28 juni. Een tekst onder de vorm van een handtekeningactie en oproep tot mobilisering (initieel voorzien op 4 september).

27.07

Midden in de zomer krijgt de Adviesraad van de GGC (Welzijnszorg) een uitnodiging voor een vergadering op 21 augustus om advies te geven over de ontwerp-ordonnantie die in tweede lezing door het Verenigd College werd goedgekeurd.

21.08

Gezien de zomerse timing, en dus de onmogelijkheid om de leden van de Adviesraad efficiënt te mobiliseren, en gezien het groot aantal vragen aan de vertegenwoordigers van de Ministers Pascal Smet en Céline Fremault werd beslist geen advies uit te brengen over de tekst. Daardoor kon men gemakkelijker een nieuwe vergadering met de ministeriële vertegenwoordigers vastleggen, op 19 september. Het advies kan pas verwacht worden na deze datum.

01.09

Lancering van de website www.droitauntoit-rechtopeendak.brussels.

11.09

Vierde en laatste dag van voorbereiding (na 26 juli, 2 en 18 augustus) bij DoucheFLUX. Een twintigtal deelnemers van organisaties uit de dak- en thuislozensector maar ook uit andere sectoren komen bijeen om

  1. de tekst van het pleidooi onder de vorm van een handtekeningactie te finaliseren,
  2. de perscampagne en de mobilisering van de contacten van de ondertekenende organisaties te coördineren,
  3. de regionale manifestatie tot in de puntjes uit te werken. De manifestatie werd verplaatst naar 18 september om samen te vallen met de aanvang van het Brussels parlementair jaar en – veelzeggend – omgedoopt tot “rode mars (rood van woede)”.

18.09

“Recht op een dak of het dak op kunnen?”: Brusselaars – alle betrokken operatoren, waaronder uiteraard ook de gebruikers, politici, academici, burgers en aanverwante sectoren (preventie / huisvesting) – stellen deze vraag aan de parlementsleden door deel te nemen aan een “rode mars (rood van woede)”.

19.09

Vergadering van de Adviesraad voor Welzijnszorg om het debat over de ontwerp-ordonnantie verder te zetten.

03.10

Voortzetting van de werken van de Adviesraad voor Welzijnszorg.

Algemene vergadering van Samusocial vzw. Ontslag van de oude bestuursleden en verkiezing van nieuwe bestuursleden, afkomstig uit het maatschappelijk middenveld.

04.10

Eerste overleg na de betoging van 18/09. Verschillende betogers van 18/09 komen bijeen om de impact van de betoging te evalueren en acties voor de toekomst te bepalen.

11.10

Tweede overleg na de betoging: organisatie, agendering van verschillende vergaderingen en beslissing om gelijktijdig werk te maken van de ontwerp-ordonnantie houdende noodhulp en integratie van daklozen, evenals om verder bewustwordingsacties te organiseren en het “probleem” van dak- en thuisloosheid nog meer kenbaar te maken. Wie? Wat? Waarom ? Hoe ? Uiteraard blijft preventie een prioriteit.

17.10

Minister Céline Fremault ontvangt de federaties en een aantal dak- en thuislozenorganisaties. Doel: gehoor geven aan onze eisen en amendementvoorstellen voor de ontwerp-ordonnantie.

Die dag is het ook de internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Wij organiseren een eerste actie die de zichtbaarheid van de “Recht op een dak of het dak op kunnen”-beweging te bevorderen, de match van het absurde: de sector (witte T-shirts) tegenover het “BHSI” (zwarte T-shirts). Decodering: het BHSI (bureau voor hulpverlening en sociale inschakeling) krijgt de opdracht te coördineren, te oriënteren, statistieken op te stellen, huisvesting te zoeken, noodopvang te bieden… Heel veel voor een enkele dienst!

24.10

Voortzetting van de werken van de Adviesraad voor Welzijnszorg. Op basis van de informatie en antwoorden die beetje bij beetje gegeven worden door de vertegenwoordigers van de bevoegde ministers wordt duidelijk dat er nog verschillende pijnpunten zitten in de ontwerp-ordonnantie, meer bepaald wat betreft de opdrachten van het BHSI (waaronder de operationalisering) en het digitaal sociaal dossier. Hoewel de Raad verschillende lichtpunten ziet in de toekomstige ordonnantie en na een lang debat op basis van elementen die ook het Brussels Overleg Thuislozenzorg aanstipte, geeft de Adviesraad voor Welzijnszorg een negatief advies. Bij dit advies worden alle amendementvoorstellen van de sector gevoegd waaraan de ministers tegemoet moeten komen voor een herziening en goedkeuring door de Adviesraad.

25.10

De parlementsleden van de Commissie Sociale zaken van het Brusselse Parlement starten de audities van de verschillende actoren die hulp bieden aan dak- en thuislozen. Deze audities staan in het verlengde van de Parlementaire onderzoekscommissie over de Samusocial-crisis.

De parlementsleden wensen de visie van dak- en thuislozenorganisaties te horen.

Christine Vanhesse van AMA, Birger Blancke van Fédération Bico Federatie en Yahyâ Hachem Samii van La Strada stellen hun aanbevelingen voor. Ze houden uiteraard rekening met de huidige ontwerp-ordonnantie maar onderstrepen dat het absoluut noodzakelijk is dat er ook preventiemechanismen voorzien worden.

De audities worden verder gezet gedurende de volgende weken gezien de parlementsleden niet alleen verschillende organisatie op het veld wil horen maar ook diensten die betrokken zijn bij de hulp aan dak- en thuislozen en een publieke opdracht hebben (bijv. UMC Sint-Pieter, de Politie, de MIVB…)

06.11

Derde overleg na de betoging van 18/09. Er wordt beslist een “fotoactie” op te zetten om nog meer handtekeningen te verzamelen voor de oproep.

08.11

Minister Pascal Smet ontvangt de federaties. Doel: gehoor geven aan onze eisen en amendementvoorstellen voor de ontwerp-ordonnantie.

Op de Commissie Sociale zaken van het Brusselse Parlement vinden de audities plaats van:

  • Pierre Verbeeren, directeur-generaal van Dokters van de Wereld,
  • Christine Vanhessen van AMA,
  • Birger Blancke van Fédération Bico Federatie.

15.11

Op de Commissie Sociale zaken van het Brusselse Parlement vinden de audities plaats van:

  • Patrice Buyck, directeur-generaal, en Begonia Caïnas, coördinatrice van de sociale dienst van het UMC Sint-Pieter,
  • Pierre Ryckmans, doctor in de geneeskunde, co-coördinator en geneeskundig verantwoordelijke van Straatverplegers vzw,
  • Laurent Demoulin, directeur van DIOGENES vzw.

17.11

De ministers van Bijstand aan personen, Pascal Smet en Céline Fremault, en de leden van het Verenigd college ontvangen de federaties van de dak- en thuislozensector en vertegenwoordigers van de Brusselse OCMW’s.

2018