De beweging Recht op een dak of het dak op is een emanatie van de Brusselse armoedesector en mobiliseert sedert juni 2017, via verschillende concrete acties, mensen die vastbesloten zijn om een einde te stellen aan dakloosheid in het Brusselse Gewest. Dit doen we met professionelen, vrijwilligers en gebruikers uit de sector van de armoedebestrijding en partnerorganisaties die werken rond preventie van dakloosheid en toegankelijke en betaalbare huisvesting. We werken samen met geëngageerde politici, sociale investeerders, gewetensvolle huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen in de strijd tegen dakloosheid aanklagen en willen aanpakken !

Burgermobilisatie: Kom naar de eerste open vergadering van RECHT OP EEN DAK, op 23 februari 2019 van 11u tot 14u30 in het Kaaitheater. Het einde van dakloosheid ligt in uw handen!
Wil je je engageren voor concrete acties, maar weet je niet welke actie effectief verandering kunnen teweegbrengen? Op de open vergadering worden er acties voorgesteld die exact dat voor ogen hebben.
Een einde maken aan dakloosheid in Brussel is echt wel mogelijk. Andere steden waar er (bijna) geen dakloosheid is, bewijzen dit. HEt volstaat het te willen, het te beslissen, zich de middelen geven en er zich aan zetten!
Open buffet (iedereen neemt iets mee) en kinderopvang wordt voorzien. 

Klik hier om te bevestigen dat je komt!

De 17 werkgroepen

Programma van de open vergadering

Lopende actie

Het doel van ROD is de politieke instanties onder druk te zetten en burgers te mobiliseren om echt de weg van een tijdperk zonder dak- en thuisloosheid in te slaan. Deze acties zijn toegankelijk voor iedereen, federeren, hebben een impact, en worden eventueel aangekondigd door via een perscommuniqué en gearchiveerd op de website van ROD. […]

Lees verder >>

Maak het onzichtbare zichtbaar

Internationale dag voor de uitroeiing van armoede 17/10 Recht op een dak ondersteunt het initiatief van het Rendre Visible l’Invisible collectief, dat op 17 oktober een Social-Climate Grand Bazaar organiseerde rond de Sint-Gorikshallen als onderdeel van de Werelddag voor de strijd tegen armoede en de afwijzing van armoede. Diverse verenigingen actief of dicht bij het […]

Lees verder >>

Historiek

2017 20.01 Mededeling door de Brusselse Ministers van Bijstand aan personen Pascal Smet en Céline Fremault van de nieuwe ontwerp-ordonnantie “houdende noodhulp en integratie van daklozen” die goedgekeurd werd door het Verenigd College. Deze ontwerp-ordonnantie bracht heel wat reacties teweeg, in het bijzonder binnen de Brusselse dak- en thuislozensector die o.a. via zijn federaties veel […]

Lees verder >>

Teken de oproep

Handtekening van de oproep Ondertekenaars van het beroep NIEUWE OPROEP Sinds 2008 is het aantal daklozen en slecht gehuisveste mensen, met of zonder papieren, in Brussel meer dan verdubbeld[1]. Het is een schrijnende tekortkoming van het beleid op dit gebied. De oorzaken zijn divers, te beginnen met het katastrofische gebrek aan betaalbare en toegankelijke woningen […]

Lees verder >>