De beweging Recht op een dak of het dak op is een emanatie van de Brusselse armoedesector en mobiliseert sedert juni 2017, via verschillende concrete acties, mensen die vastbesloten zijn om een einde te stellen aan dakloosheid in het Brusselse Gewest. Dit doen we met professionelen, vrijwilligers en gebruikers uit de sector van de armoedebestrijding en partnerorganisaties die werken rond preventie van dakloosheid en toegankelijke en betaalbare huisvesting. We werken samen met geëngageerde politici, sociale investeerders, gewetensvolle huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen in de strijd tegen dakloosheid aanklagen en willen aanpakken !