“Recht op een dak of het dak op kunnen” [ROD] is een beweging die oproept tot mobilisering aan de hand van concrete acties. Wie doet mee? Al wie ervan overtuigd is dat er een einde moet komen aan dak- en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U bent een professional, vrijwilliger, gebruiker en actief in de sector voor armoedebestrijding en aanverwante sectoren (preventie dak- en thuisloosheid of promotie van betaalbare woningen), bekommerde politicus, sociaal investeerder, multi-eigenaar, burger… en noem maar op. Algemene noemer: voor u kan het gebrek aan middelen die echt een einde stellen aan thuis- en dakloosheid absoluut niet door de beugel.


De crisissituatie in de Samusocial is geen op zich staande kwalijke zaak zoals duidelijk blijkt uit de vaststelling van la Strada : sinds 2008 is het aantal dak- en thuislozen in Brussel bijna verdubbeld. Deze cijfers vormen het bewijs dat het beleid met betrekking tot dak- en thuisloosheid totaal gefaald heeft. De redenen voor deze complete mislukking... +++