De beweging RECHT OP EEN DAK mobiliseert sinds juli 2017 via concrete acties mensen die overtuigd zijn dat een einde brengen aan dakloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogelijk is.

De relevantie van RECHT OP EEN DAK steunt op de professionele expertise van de 80 organisaties binnen de dak – en thuislozensector die de beweging ondertekenden bij haar onstaan.

Het plan van aanpak van RECHT OP EEN DAK steunt op een zeer heldere constatatie: De professionnele werkers, vrijwilligers en cliënten van de sector voor de strijd tegen armoede moeten kunnen rekenen op 1) De samenwerking met de aanleunende sectoren (preventie van dakloosheid en een woonmarkt die toegankelijk is) en 2) de mobilisatie van de burgers. Of het nu gaat om sociale investeerders, geëngageerde multi-eigenaars, gewetensvolle politiekers of andere burgers die protesteren tegen het gebrek aan middelen die worden ingezet om een einde aan dakloosheid te maken.

Een einde brengen aan dakloosheid is mogelijk. Steden die Brussel zijn voorgegaan, hebben ooit besloten om zich de nodige middelen te geven. Hiervoor kiezen is een keuze maken als samenleving.  Een keuze die op de koop toe nog eens een renderende investering is op lange termijn.

De volgende regionale, federale en Europese verkiezingen zijn een ideale opportuniteit om een duidelijke boodschap te geven aan de bevoegde instanties: de Brusselaars zijn vastbesloten een einde te maken aan dakloosheid, of dit nu mensen met papieren of zonder papieren betreft. 

De eerste « Open vergadering  » van RECHT OP EEN DAK gaat door in het kaaitheater op zaterdag 23 februari van 11u30-14u30. De insteek van deze vergadering is om een maximum aan mensen bij elkaar te krijgen en een aantal concrete acties en engagementen vast te leggen voor de komende periode. 

Mobiliseer uw contacten, like de Facebook pagina van ROD, deel het Facebook evenement van 23/02 op en wees talrijk!

Bedankt aan Olivier Van Begin (het grafische ontwerp van de slogans) en Frédéric Moreau de Bellaing (de foto’s)