Vanaf juli 2018 houdt ROD maandelijkse vergaderingen in de lokalen van het OCMW van Sint-Gillis, telkens op de 4e vrijdag van de maand, van 14u30 tot 16u30.

De volgende vergaderingen in 2018 zullen doorgaan op:

Op de agenda van deze vergaderingen staan tenminste een debriefing van de laatste actie, de voorbereiding/het plannen van de komende acties en de inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief.

Volgende vergadering: vrijdag 27 juli 2018, om 14u30 in de Zaal Bernier bij het OCMW van Sint-Gillis.

Iedereen is welkom!

 

PV’s van de voorbije vergaderingen (in het Frans)

PV van de crisisvergadering op 18.05.2018, naar aanleiding van de spijtige “institutionele misstap” van ROD.

PV’s van de vergaderingen van ROD op 20.11.2017, 11.12.2017, 15.01.2018, 18.02.2018, 10.04.2018, 18.5.2018

PV-mails van de voorbereidende vergaderingen voor de rode mars (rood van woede) op 18 september 2017